Tiếng Anh online

Là cha mẹ, chắc chắn quý Phụ huynh đã nghiêm túc thực hiện việc hạn chế đi lại một cách tốt nhất để bảo vệ con mình được an toàn trong thời gian này. Nhưng các bé đã được bảo vệ sự mai một kiến thức chưa? Đặc biệt là sự hạn chế giao tiếp bằng tiếng Anh.
 
Chương trình tiếng Anh trực tuyến của Shane được xây dựng nhằm giúp các bé tiếp tục duy trì vốn từ Anh ngữ đã có và học thêm các kiến thức mới. Vừa củng cố kiến thức, vừa giúp các bé dễ dàng chuyển tiếp sang một tương lai mới mà việc sử dụng trực tuyến là một phần trong cuộc sống.
 
Hãy liên hệ với nhân viên tư vấn của Trung tâm qua số điện thoại: 028.38562181 để biết thêm chi tiết về mức phí và ưu đãi!