Khóa Luyện thi

Khoá học tiếng Anh dành cho người lớn là một khóa học kéo dài tập trung vào bốn kỹ năng chính: Nói (kỹ năng giao tiếp, bài tập trôi chảy và phát âm), Nghe, Đọc và Viết.