Anh Văn Thiếu Nhi

Dựa trên các lớp Playgroup và Kindergarten thành công cao của chúng tôi, Trường Trung học Quốc tế tập trung vào sự phát triển hoàn toàn của đứa trẻ trong những năm đầu.

Dựa trên các lớp Playgroup và Kindergarten thành công cao của chúng tôi, Trường Trung học Quốc tế tập trung vào sự phát triển hoàn toàn của đứa trẻ trong những năm đầu. Thông qua các trò chơi, bài hát và nghệ thuật và hàng thủ công, trẻ em của chúng tôi học tiếng Việt và tiếng Anh theo cách 'tự nhiên'.