Khai giảng lớp Anh văn thiếu nhi độ tuổi 2,5 – 4

  • Lớp CP (2,5 – 4 tuổi): 18h – 20h thứ 4 – thứ 6 ngày 26-12-2018
  • Giáo viên: Matilde Murer (Bằng CELTA – Giấy phép lao động)
  • Học thử miễn phí hàng tuần.
  • Liên hệ: 0283 8562181