Halloween 28-10-2018

Hãy cùng xem những hoạt động trong ngày hội Halloween của trung tâm Anh ngữ Shane nhé! Để xem nhiều hình hơn xin mời truy cập: Facebook Shane English Viet Nam

 

Law of Karma – Mia lớp CJ14P – Trợ giảng: cô Hải Linh
3 little pigs – lớp CL02H – Trợ giảng: cô Thảo
3 little pigs – lớp CL02H – Trợ giảng: cô Thảo
3 little pigs – lớp CL02H – Trợ giảng: cô Thảo
Badanamu time – Mary, Tina,Lily,Lavie, Nina lớp CK07Q – Trợ giảng: cô Thảo
Count on me – Alice, Susan, Lucy, Sue, Anna, Nina, Jenny, Elsa lớp CL12J – Trợ giảng: cô Thư
Country and city – Danny lớp CH11V – Trợ giảng: cô Trinh
Demon – Adam lớp CJ29S – Trợ giảng: Cô Thư
Family fingers – Amy, Tom, Reggie, Liz, Anna, Hannah, Tina, Mia, Rosy, Marry, Liam, Ben, Sarah, Frank, Harry, Tony, Henry lớp CK10O,CK10P,CP04G – Trợ giảng: cô Thảo, Hải Linh, Quyên
Little read riding hood – Mary, Will, Kitty, Katie, Chris, Brian, Simon, Nick, Lucky lớp CH15G – Trợ giảng: cô Dung
Proud of you -Tim, Karl, Geogre, Sally, Anna, Tom lớp CJ08B – Trợ giảng: cô Sang
Rise and shine – Tina, Katie, Elsa, Lily lớp CL02H – Trợ giảng: cô Thảo
Snow White – Fiona, Katie lớp CL07B – Trợ giảng: Cô Viên
Snow white – Fiona, Tim, Sofia, John, Elsa, Wendy, Henry, Steve, Sue, Katie, Bill lớp CL07B – Trợ giảng: Cô Viên
Snow white – Fiona, Tim, Sofia, John, Elsa, Wendy, Henry, Steve, Sue, Katie, Bill lớp CL07B – Trợ giảng: Cô Viên
The wheels on the bus – Tina, Edward, Lola, Amanda, Zizon, Seth, Bella lớp CL07P – Trợ giảng: Hải Linh
Twinkle twinkle little star – Togrther we are family – Debbie, Emily, Bella, Mickey, Bryan lớp CL04Y – Trợ giảng: Cô Yến
What make you beautiful – Fiona, Tim, Sopia, John, Elsa, Donnie, Wendy, Henry, Steve, Sue, Katie, Linda, Bill lớp CL07B – Trợ giảng: cô Viên
What make you beautiful – Fiona, Tim, Sopia, John, Elsa, Donnie, Wendy, Henry, Steve, Sue, Katie, Linda, Bill lớp CL07B – Trợ giảng: cô Viên
MC – Mary, Danny