Giáo Viên

Sẽ không có những buổi học hiệu quả nếu không có những giảng viên giỏi. Tại Shane, chúng tôi chỉ tiếp nhận những giáo viên có chuyên môn cao trong giảng dạy. Và chúng tôi là đơn vị tiên phong trong việc đào tạo họ trong suốt quá trình giảng dạy tại Shane.

Đào tạo giáo viên

Việc đào tạo giáo viên là một trong những công việc quan trọng nhất của chúng tôi tại Shane. Tất cả giáo viên của chúng tôi đều được đào tạo bởi Giám đốc học vụ và giáo viên Trưởng của trường. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và và các buổi họp để tất cả giáo viên có cơ hội san sẻ những kinh nghiệm và học hỏi được nhiều điều hay, những phát hiện mới trong phương pháp giảng dạy. Các giáo viên còn được đào tạo để có thể nhận biết được những mặt mạnh và yếu của học viên để có thể phát hiện, giúp đở và bồi dưỡng học viên của mình.

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Việc đào tạo giáo viên là một trong những công việc quan trọng nhất của chúng tôi tại Shane. Tất cả giáo viên của chúng tôi đều được đào tạo bởi Giám đốc học vụ và giáo viên Trưởng của trường. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và và các buổi họp để tất cả giáo viên có cơ hội san sẻ những kinh nghiệm và học hỏi được nhiều điều hay, những phát hiện mới trong phương pháp giảng dạy. Các giáo viên còn được đào tạo để có thể nhận biết được những mặt mạnh và yếu của học viên để có thể phát hiện, giúp đở và bồi dưỡng học viên của mình.