Chia sẻ

Cùng các bạn học viên tại Shane Việt Nam chia sẻ những điều bỏ ích trong suốt quá trình theo học và những bí quyết để có thể trở thành những ”thần đồng” trong việc sử dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc sống hàng ngày.

Với những chia sẻ thiết thực nhất, các bạn học viên đã và đang theo học tại Shane Việt Nam sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn thực tế về quá trình học tập và phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh . Và dựa vào đó, các bậc phụ huynh có thể cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn Shane như một môi trường học tập tiếng Anh chất lượng và đáng tin cậy nhất cho con em mình!

"My name is Simba. I'm 12 years old. I have studied at Shane school since I was 4. In my opinion, Shane school is great. It feels like my second home. Shane school doesn't only teach me English but also helps me know how to work in a team. One the other hand, teachers help me know more about the cultures of other countries. All of the teachers in Shane school are very friendly, thoughtful & kind. They look after students very carefully. In the future, I want to be a doctor. Because I want to help people. I think helping people is very fun, and being a doctor is very cool. I live in Ho Chi Minh City with my family."

Bùi Trí Khang (Simba) - CJ13H

" I am very happy to learn English at Shane School.

I love my English teacher the most because she always helps me improve my English: speaking - writting - listening skills.

Now I can talk to foreigners and other people in English confidently."

Trần Đức Vương ( Skipper) - CL11B

"Shane school is where I have studied English since forever.

In this school, I've tried my best in learning English & Shane ever gives me a lot of knowledge.

Not just that all the teachers are very nice & they show me a lot of different cultures from countries all over the world!"

Trần Nhật Phương Nghi (Cindy) - CJ19F

" I started studying at Shane School when I was 4 years old & I thought that this school is the best ever!

I can study a lot of new words in one day. It's usually hard but you will see how simple it is when you study here. I love my teachers & my friends here!"

Hoàng Lợi Lợi (Emily) - CL11B

" I have studied at Shane School for 1 year. I like to play hidden picture.

I feel happy & fun. My teacher at Shane school is strict but he helps students when they need.

I like to study at Shane school because I can learn a lot at Shane school."

Nguyễn Ngọc Trinh (Susan) - CL08C

"I have learnt English at Shane since 2014 & was impressed by this school.

The first time I came here, teacher told me that "Don't be shy to speak English!" A friendly teacher & nice friends make me better day by day".

Cung Tôn Vĩnh Khang (Karl) - CL11B