Liên lạcThông tin
Schools
Quận 10
Quận 3
 
Schools
Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh :

Quan 10

Anh ngữ Shane Việt Nam
537 Ba Tháng Hai
Phường 8
Quận 10
Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại:
(+84 08) 38562181 /
(+84 08) 38533929
Fax: (+84 08) 38533952
EMAIL : enquiries@shanevn.com

Quan 10

Anh ngữ Shane Việt Nam
164 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phường 6
Quận 3
Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: (+84 08) 3930 2106
Fax: (+84 08) 3930 2107
EMAIL : enquiries@shanevn.com

Group Companies

© 2013 Anh ngữ Shane Việt Nam. Tất cả các quyền đựơc bảo lưu.
Cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Trang chủ | Thông tin | Tuyển dụng | Liên lạc